పెళ్ళైన మొదటి రాత్రే ఇంత ఘోరంగా చేస్తారా..?కొత్తగా పెళ్ళైన వారికి మొదటి రాత్రి చాలా తీపిగుర్తుగా మిగిలిపోతుంది. అప్పటివరకు ఆ పర్సన్ ఎవరో తెలియకపోయినా, శరీరాలు కలవడం, ఆ తరువాత ఒకరి అభిప్రాయాలు మరొకరితో పంచుకుంటారు. కానీ అందరూ అలాగే ఉంటారా అంటే..కానే కాదని ఇదిగో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోయే జంట నిరూపించింది. వాళ్ళిద్దరికీ పెళ్లైంది.

మొదటి రోజు రాత్రి ఫుల్ గా తాగి పడక గదిలోకి వచ్చిన ఒక భర్త, మృగం కంటే హీనంగా ప్రవర్తించాడు. హాయిగా..ఆనందంగా గడవాల్సిందిపోయి, ఆమెకు చేదు జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోయింది!ఇంతకీ ఆ మృగం ఏం చేశాడో నేను చెప్పలేను కానీ..మీరే చూడండి. ఛి ఛీ..లోకంలో ఇంత ఘోరంగా కూడా మొదటి రాత్రి జరుగుతుందని తెలిసి చాలా మంది షాకవుతున్నారు. మీరు కూడా ఆ వీడియోపై ఓ లుక్కేయండి..

No comments

Powered by Blogger.